Development Photography Series

Show More
by Aung Maw Oo (Blind men)

“ဒီပံုေလးက မ်က္မျမင္နစ္ေယာက္ရဲ ့ သြားလာလူပ္ရွားေနရတာကုိ ရုိက္ခဲ့တာပါ သူတုိ ့ဘဝဘယ္ေလာက္လူပ္ရွားရုန္းကန္ေနရတာ ဓာတ္ပံုကေဖာ္ျပေပးပါတယ္”