top of page

Aid in reverse?


ေျပာင္းျပန္စီးေသာ အကူအညီမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဆုိုးရြားလာေသာ မညီမ်ွမႈျပႆနာ

ေရးသူ - ျငိမ္းဇာနည္နိုင္

အတိတ္ကကမၻာမွာ ကိုလိုနီစနစ္ကိုအေျခခံျပီး အေနာက္အင္အားၾကီးနိုင္ငံေတြက၊ ဆင္းရဲတဲ့နိုင္ငံေတြရဲ႔ သယံဇာတေတြ၊ လုပ္အားေတြကို ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးအျပီးမွာေတာ့ ခ်မ္းသာတဲ့နိုင္ငံကအစိုးရမ်ားက “အလွဴရွင္”ေတြအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံေတြကို အေထာက္အပံ့ေတြေပးခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာခဲ့ပါျပီ။ ဆယ္စုႏွစ္္ေပါင္းမ်ားစြာ အလွႈေငြေတြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေပမယ့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟာ ေလ်ာ့က်မလာပဲ တိုးလာေနပါတယ္။ အ့ံၾသစရာေကာင္းတာက အလွဴရွင္နိုင္ငံေတြကေတာ့ ပိုမိုခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာတာပါပဲ။ ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲ။ ဒီကေန႔ကမၻာမွာေတာ့ မညီမ်ွမႈ(Inequality)ဟာ သမိုင္းမွာအဆိုးရြားဆံုးအေျခအေနျဖစ္လာေနပါတယ္။

မၾကာေသးမီကပဲ ကမၻာ့ဘ႑ာေရးသမာဓိေလ့လာေရးအဖြဲ႔၊ ေနာ္ေ၀စီးပြားေရးတကၠသိုလ္နဲ႔ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ရဲ႔ “ေငြစီးဆင္းမႈႏွင့္အခြန္ေရွာင္မႈမ်ားပူးေပါင္း၍ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘ၀ကိုထိခိုက္ေစျခင္း” “Financial Flows and Tax Havens: Combining to Limit the Lives of Billions of People” အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လန္ဒန္တကၠသိုလ္က ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဂ်ဆင္ဟစ္ကယ္က “Aid in Reverse” ေျပာင္းျပန္စီးဆင္းေသာအေထာက္အပံ့မ်ား ဆိုျပီးဂါးဒီးယန္းသတင္းစာမွာ ေဆာင္းပါးေရးပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာအရ ခ်မ္းသာတဲ့နိုင္ငံေတြက ဆင္းရဲတဲ့နိုင္ငံေတြ ဖြ႔ံျဖိဳးေစဖို႔ အေထာက္အပံ့ေပးေနတာမဟုတ္ဘဲ သူတို႔ရဲ႔ ဥစၥာဓနေတြၾကြယ္၀ဖို႔ ဆင္းရဲတဲ့နိုင္ငံေတြက ျဖည့္ဆည္းေပးေနရတာသာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါဟာ ေျခာက္ျခားစရာသတင္းျဖစ္ပါတယ္။

အစီရင္ခံစာမွာၾကည့္ရင္ ၁၉၈၀ကစလို႔ ယေန႔တိုင္ ဆင္းရဲသားနိုင္ငံမ်ားက ကမၻာ့ခ်မ္းသာတဲ့နိုင္ငံမ်ားထံ စီးဆင္းေငြ စုစုေပါင္း ၁၆.၃ ထရီလီယံရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္နိုင္ငံရဲ႔ ဂ်ီဒီပီ ပမာဏရွိေနပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ ကမၻာၾကီးရဲ႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈအတြက္ ဆင္းရဲသားမ်ားက အလုပ္အေကြ်းျပဳေနရသလားလို႔ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိပါတယ္။

ဆင္းရဲတဲ့နုိင္ငံေတြကေန ခ်မ္းသာတဲ့နိုင္ငံေတြကို ဘ႑ာေရးစီးဆင္းမႈအရပ္ရပ္ (Net Resources Transfer) ကိန္းဂဏန္းေတြကို ေတြကိုၾကည့္ရင္ ထင္သာျမင္သာရွိတာကေတာ့ “ေၾကြးျမီမ်ား” ျဖစ္ပါတယ္။ နယူူးေယာက္နဲ႔လန္ဒန္ကဘဏ္ၾကီးမ်ားကို အတိုးေပးရေငြခ်ည္းပဲ ၾကည့္ရင္ ေဒၚလာ ၄.၂ ထရီလီယံရွိပါတယ္။ ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့ပမာဏဟာ ခ်မ္းသာတဲ့နိုင္ငံၾကီးေတြက ျပန္ေပးတဲ့အလွဴေငြနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ အင္မတန္နည္းပါးပါတယ္။ ဒုတိယေနရာမွာကေတာ့ “နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္နွံမႈ” ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အာဖရိကက ေရနံတူူးေဖာ္မႈေတြနဲ႔ေရႊတြင္းေတြကရတဲ့ ေငြေတြဟာ သူတို႔ျပန္လည္ရရွိတဲ့ အကူအညီေတြရဲ႔ ေသးငယ္တဲ့ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ွသာရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကိန္းဂဏာန္းအတိအက်မျပနိုင္ေပမယ့္ ပမာဏအားျဖင့္အမ်ားဆံုးလို႔သတ္မွတ္နိုင္တာကေတာ့ “တရားမ၀င္ေငြေၾကးထြက္ခြာျခင္း” (Illicit Capital Flight) ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈစနစ္ကို ခုတုန္းလုပ္ျပီး နိုင္ငံစံုေက်ာ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြ (ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းၾကီးေတြလည္း ပါပါတယ္) အမ်ားစုက အေရာင္းအ၀ယ္စာရင္းအလိမ္ (Trade Miss-invoicing) လုပ္ၾကပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အခြန္ေရွာင္ဖို႔ နဲ႔ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ဖို႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၀ကေန ခုခ်ိန္ထိ တရားမ၀င္ထြက္ေငြေတြေၾကာင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲနိုင္ငံေတြမွာ နစ္နာမႈ ေဒၚလာ ၁၃.၄ ထရီလီယံ ရွိပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ဆင္းရဲသားမ်ားထံက ဥစၥာကို ၾကြယ္၀သူေတြက ေျပာင္ျပာင္တင္းတင္း “ခိုးယူျခင္း” ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္အလက္ေတြအားလံုးဟာ ဘာကိုညႊန္ျပေနလဲဆိုရင္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကို တစ္ဖက္ကကိုင္ျပီး ကမၻာ့အင္အားၾကီးနို္င္ငံေတြက သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မတရားတဲ့တဲ့ခြဲေ၀မႈေတြကိုရွိေနျခင္းကို အားေပးေနတဲ့အေျခအေနျဖစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့နိုင္ငံေတြဟာ ေငြေၾကး၊ အကူအညီေတြထက္ တရားမ်ွတမႈကို ပိုမိုလုိအပ္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့ဓနအတြက္ ဆင္းရဲသားမ်ားက တစ္ဖန္အလုပ္အေကြ်းျပဳေနရတဲ့ အျဖစ္ကိုေျပာင္းလဲဖို႔လိုပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း လက္ရွိအေျပာင္းအလဲကာလမွာ နိုင္ငံတကာကအကူအညီနဲ႔ အလွႈေငြေတြ၊ ရင္းနွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာမစဲရွိပါတယ္။ အကူအညီေတြအားလံုးဟာ အဆိုးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ကမၻာအရပ္ရပ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြကို သင္ခန္းစာယူျပီး ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မညီမ်ွမႈသံသရာထဲမွာ ေမ်ာမပါဖို႔။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အကူအညီအေထာက္အပံ့ဆိုတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကို္ယ္ေပးလိုက္ရတာနဲ႔ ျပန္ရတာ မမ်ွမွာကို သတိရွိဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီ့အတြက္ ေရတိုမွာ ခံနိုင္ရည္၊ ေရလတ္မွာ အစြမ္းအစနဲ႔ ေရရွည္အတြက္ အစီအမံေကာင္းမ်ားလိုမွာျဖစ္ေၾကာင္း PK Forum ကေနေဆြးေႏြးတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

bottom of page